Student Info

Започнуваат винските обуки на WSET во Кенија, Македонија и Словачка

Трустот за образование за вино и алкохолни пијалаци (WSET), најголемиот светски промотер на обуки за вино и јаки алкохолни пијалоци (ЈАП), ги потврди новите одобрени субјекти за реализација на програмата (APPs) во Кенија, Македонија и Словачка. Новите субјекти ќе бидат први кои ќе им ги понудат курсевите на WSET на професионалци и ентузијасти во трите земји, и дополнително ќе ја распространат достапноста на квалификациите на WSET во повеќе од 75 земји. Џуд Мулинс, директор на WSET за меѓународен развој, вели „Побарувачката за образование за вино и алкохолни пијалаци расте на светско ниво, па WSET постојано се стреми да нуди квалификации...