ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ

Почитувани слушатали,

Тука можете да најдете корисни информации за испитите, преполагањата, политиките итн.

За повеќе информации, слободно контактирајте нѐ.

Следни датуми за:

Level 1 Award за вина– 27.3.2019 г.
Level 2 Award за вина и алкохолни пијалаци – 28.3.2019-30.3.2019​ г.